โรงพยาบาลทักษิณร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

          วันนี้ (30 ก.ค. 2563) เวลา 09.00 น. คุณอรพินธ์ อินทจักร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทักษิณ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีกำลังใจในการศึกษา และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง