คณะผู้บริหารโรงพยาบาลทักษิณเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลจักษุสุราษฎร์

          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลทักษิณ นำโดย นายแพทย์บรรจบ มานะกุล ผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการโรงพยาบาลจักษุสุราษฎร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบงานต่างๆ ของโรงพยาบาล