โรงพยาบาลทักษิณซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2563

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลทักษิณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมและสามารถควบคุมเหตุเบื้องต้นได้ และสามารถอพยพหนีไฟออกมาได้อย่างปลอดภัยตามแผนของโรงพยาบาล