รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรม Hand Hygiene for all 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก

          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ทีม ICWN พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลทักษิณ ได้จัดกิจกรรม Hand Hygiene for all ซึ่งตรงกับ “วันล้างมือโลก” 15 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อรณรงค์การล้างมือร่วมกับส่งเสริมการใส่หน้ากากอนามัยให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมสาธิตการล้างมือที่ถูกวิธี และเชิญชวนผู้ป่วย ญาติ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมล้างมือ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน