รพ.ทักษิณ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2563

          เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 63 สำนักงานบุคคล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลทักษิณ โดยคุณอรพินธ์ อินทจักร รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลทักษิณมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน เป็นจำนวนทั้งหมด 21 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนทั่วไป จำนวน 9 ทุน และทุนต่อเนื่อง จำนวน 12 ทุน


          โดยโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุตรของพนักงานให้มีกำลังใจในการศึกษาและมีความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานโรงพยาบาลทักษิณ