สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเข็มที่ระลึก ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีปริญญาบัตร

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานเข็มที่ระลึก ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานและบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์พระราชทานระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2563 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคุณกัณจนา พุฒทอง ผู้จัดการส่วนการพยาบาลแม่และเด็ก เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทักษิณ เข้ารับเข็มพระราชทานในครั้งนี้