โรงพยาบาลทักษิณร่วมสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด ประจำปี 2564

          วันนี้ (28 ธ.ค. 2563) โรงพยาบาลทักษิณไปร่วมมอบของรางวัลให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้เป็นของรางวัลนาวากาชาด ประจำปี 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ เป็นประธานรับมอบสิ่งของด้วยตนเอง

          โดยในปีนี้โรงพยาบาลทักษิณให้การสนับสนุนทีวี LED 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อเป็นของรางวัลนาวากาชาดภายในงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2564 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี