รพ.ทักษิณ ให้บริการตรวจ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR นอกสถานที่

          เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2564 โรงพยาบาลทักษิณ นำโดย คุณอุดมศรี พุ่มทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพทางคลินิก/ICN คุณกานต์สิรี ศุภนิมิตตานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด ทีมพยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี Real time PCR ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงในปัจจุบัน โดยให้บริการตรวจแก่พนักงาน ของ บริษัท ศรีตรังโกลฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี

          โรงพยาบาลทักษิณขอขอบคุณ บริษัท ศรีตรังโกลฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ตรวจ และให้ความไว้วางใจใช้บริการของโรงพยาบาลทักษิณ