วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 601 - 800

วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 601 - 800

เปิดให้เข้าระบบเพื่อเลือกวันนัดฉีดวัคซีน หรือ โอนสิทธิ์ 

ในวันอังคารที่ 23 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 


ทาง link หน้าเพจ facebook