วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 801 - 1000

วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 801 - 1000

เปิดให้เข้าระบบเพื่อเลือกวันนัดฉีดวัคซีน หรือ โอนสิทธิ์ 

ในวันพุธที่ 24 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 


ทาง link หน้าเพจ facebook