วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 1001 - 1200

วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 1001 - 1200

เปิดให้เข้าระบบเพื่อเลือกวันนัดฉีดวัคซีน หรือ โอนสิทธิ์ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 


ทาง link หน้าเพจ facebook