วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 1201 - 1400

วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 1201 - 1400

สามารถเข้าระบบเพื่อดำเนินการเลือกวันนัดฉีดวัคซีน หรือ โอนสิทธิ์ 

ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 


ทาง link หน้าเพจ facebook