วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 1401 - 1600

วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 1401 - 1600

สามารถเข้าระบบเพื่อดำเนินการเลือกวันนัดฉีดวัคซีน หรือ โอนสิทธิ์ 

ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 


ทาง link หน้าเพจ facebook