วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 1601 - 1800

วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 1601 - 1800

สามารถเข้าระบบเพื่อดำเนินการเลือกวันนัดฉีดวัคซีน หรือ โอนสิทธิ์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 


ทาง link หน้าเพจ facebook