วัคซีน Moderna Phase 1 ลำดับคิว 1 - 2400

เนื่องจากโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีน Moderna ล็อตใหม่ และปรับปรุงคำแนะนำการรับวัคซีน Moderna ทาง รพ.ได้ปรับเพิ่มวันฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือน ม.ค. - เม.ย. 2565


ทำให้ท่านที่มีลำดับคิว 1 – 2400 สามารถเลือกวันรับวัคซีนได้เร็วขึ้น โดยเข้าระบบเพื่อเลื่อนวันนัดฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป ทาง link หน้าเพจ facebook