วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 2401 - 2800

วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 2401 - 2800


สามารถเข้าระบบเพื่อดำเนินการเลือกวันนัดฉีดวัคซีน หรือ โอนสิทธิ์


ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.


ทาง link หน้าเพจ facebook https://www.facebook.com/ThaksinHospitalSurat