วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 2801 - 3200

วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 2801 - 3200


สามารถเข้าระบบเพื่อดำเนินการเลือกวันนัดฉีดวัคซีน หรือ โอนสิทธิ์


ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.


ทาง link หน้าเพจ facebook https://www.facebook.com/ThaksinHospitalSurat