วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 3201 - 3600

วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 3201 - 3600


สามารถเข้าระบบเพื่อดำเนินการเลือกวันนัดฉีดวัคซีน หรือ โอนสิทธิ์


ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.


ทาง link หน้าเพจ facebook https://www.facebook.com/ThaksinHospitalSurat