โรงพยาบาลเปิดเพิ่มช่วงเวลาการให้บริการฉีดวัคซีน Moderna ขยายเป็นวันที่ 31 พ.ค. 2565

ประกาศ! 

โรงพยาบาลเปิดเพิ่มช่วงเวลาการให้บริการฉีดวัคซีน Moderna ขยายเป็นวันที่ 31 พ.ค. 2565 ครอบคลุมทุกท่านที่จองวัคซีน Moderna กับทาง รพ.ทักษิณ ในช่วง ก.ค. - ก.ย 2564 (Phase 1-4) 

โดยท่านสามารถดำเนินการ เข้าระบบ เพื่อเลือกวันที่เหมาะสมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทาง link นี้ https://thaksinhospital.com/check_queue/