ประกาศ เปิดขายวัคซีน Moderna

ประกาศ ขายวัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อซื้อวัคซีน ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้
- Online จองผ่าน link https://edoc.thaksinhospital.com/vaccine-booking/
- Walk in ติดต่อที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน Moderna อาคารจอดรถ ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ในวันที่ให้บริการฉีดวัคซีน Moderna 


สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 2565 (มีวัคซีน Moderna พร้อมให้บริการ)


เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อเลือกวันนัดฉีดวัคซีน ทาง link นี้ https://thaksinhospital.com/check_queue/