ศูนย์ฉีดวัคซีน Moderna ย้ายไปที่แผนกกุมารเวชกรรมเดิม ชั้น G อาคาร C

วัคซีน Moderna #modernathaksin


- ศูนย์ฉีดวัคซีน Moderna ย้ายไปที่แผนกกุมารเวชกรรมเดิม ชั้น G อาคาร C
- ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป
- เดือน มีนาคม เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะวันพฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.
- ผู้สนใจสามารถ walk in เข้ามาฉีดวัคซีน Moderna ได้ตามวันและเวลาที่เปิดให้บริการ