ประกาศ ขยายเวลาฉีดวัคซีน Moderna จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565

เนื่องด้วยวัคซีน Moderna สำหรับผู้จองสิทธิ์กับทางโรงพยาบาลทักษิณไว้ มีกำหนดหมดอายุภายในเดือน กรกฎาคม 2565


ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการจัดหาวัคซีน Moderna เพิ่มเติม ซึ่งจะมีกำหนดหมดอายุภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2565


- สำหรับผู้จองวัคซีน Moderna ที่ยังไม่ได้ทำนัด/โอนสิทธิ์ โรงพยาบาลยินดีที่จะขยายเวลาให้ท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด


- สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้จองวัคซีน Moderna สามารถจองสิทธิ์ online หรือ เข้ามาฉีดได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.


กรณีที่ท่านไม่ทำรายการทำนัด/โอนสิทธิ์ หรือเข้ารับบริการฉีดวัคซีน Moderna ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางโรงพยาบาลจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับวัคซีนที่จองไว้กับทางโรงพยาบาล