รพ.ทักษิณ ให้การต้อนรับ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ