การคัดท้องอันตรายหรือไม่

การคัดท้องหรือการหมุนกลับท่าให้ทารก

 

คือ การกดนวดท้อง คลึงท้อง เพื่อจัดท่าของทารกในครรภ์ให้เป็นท่าศีรษะ (ท่าทารกเอาศีรษะลงอุ้งเชิงกราน) ซึ่งจะทำการนวดครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ประมาณ 32-34 สัปดาห์ หรือช่วงใกล้ๆ คลอด ตอนอายุครรภ์ประมาณ 36-37 สัปดาห์

 

ข้อเสียที่อันตรายมากของการคัดท้องหรือการนวดหมุนกลับท่า

 

·         สายสะดือจะถูกดึงให้ตึง หรือสายสะดือพันคอทารก ซึ่งอาจทำให้ทารกเกิดอาการขาดอากาศและเป็นเหตุให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์

·         เกิดภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด

สาเหตุเกิดจาก:

-    การนวดทำให้มดลูกช้ำ ทำให้เกิดการหลุดลอกของรก

-     การนวดหมุนท่าเกิดการดึงสายสะดือให้ตึง ทำให้สายสะดือดึงรกให้หลุดออกมาจากผนังมดลูกซึ่งอาจทำให้ “ทารกเสียชีวิตในครรภ์ และ มารดาอาจเสียชีวิตจากการตกเลือดได้”

·         เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด

สาเหตุเกิดจาก:

-   การคัดท้องหรือการนวดหมุนกลับท่า เป็นการกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของมดลูกซึ่งเป็นเหตุให้มารดามีอาการท้องแข็ง ปวดท้อง เจ็บๆตึงๆที่ท้อง และทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้

 

คำแนะนำ

 

·       ห้ามไม่ให้คุณแม่ตั้งครรภ์ไปทำการคัดท้องหรือนวดหมุนท่าทารกในครรภ์เด็ดขาด เพราะมีข้อเสียที่อันตรายมากต่อทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์

·         หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทารกในครรภ์หรือการคลอดให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที

 

ด้วยความปรารถนาดีจากแผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม  โรงพยาบาลทักษิณ

โทร. 077-278-777 ต่อ 4124 , 4125 หรือ

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 077-278-779