ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝากครรภ์

โรงพยาบาลทักษิณให้บริการฝากครรภ์และคลอดบุตร โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการฝากครรภ์ครั้งแรกประมาณ 2,000 – 3,000 บาท ซึ่งรวมค่าอัลตราซาวด์, ค่าแพทย์ และค่ายาบำรุงครรภ์ หากมีการเจาะเลือดตรวจเพิ่ม ค่าใช้จ่ายจะประมาณ 5,000 บาท 

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายที่แจ้งไปข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งราคาที่แท้จริงจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากที่แพทย์ตรวจร่างกายคุณแม่เรียบร้อยแล้ว

 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ครั้งต่อๆ ไปยังไม่สามารถแจ้งได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่ยาบำรุงครรภ์หรือการตรวจเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับการตรวจวินิจฉัยของแพทย์

 

ทั้งนี้โรงพยาบาลทักษิณมีสูตินรีแพทย์ปฏิบัติงานทุกวันดังนี้

 

- จันทร์-ศุกร์         เวลา 08.30 - 19.00 น.

- เสาร์-อาทิตย์      เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

หรือสามารถดูตารางปฏิบัติงานของสูตินรีแพทย์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaksinhospital.com/thaksin/center-detail.php?men=2&id=4

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ : แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลทักษิณ

โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4124, 4125

Email: info@thaksinhospital.com

 

**หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายอีกครั้งก่อนเข้ารับการรักษา**