ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดฟัน

โรงพยาบาลทักษิณให้บริการทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดฟันประมาณ 55,000 - 60,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายครั้งตามรายละเอียดดังนี้


- ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 3: ราคา 5,500 บาท/ครั้ง (ระยะห่างระหว่างครั้งที่ 1 และ 2 ไม่ระบุ ผู้รับบริการสามารถมาพบทันตแพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก และครั้งที่ 3 ระยะห่างจากครั้งที่ 2 ประมาณ 1 เดือน)

- ครั้งที่ 4 จนถึงครบกำหนดการจัดฟัน: ราคา 1,500 บาท (ระยะห่างของแต่ละครั้งประมาณ 1 เดือน) 

หมายเหตุ: ราคาที่แจ้งไปข้างต้นไม่รวมค่าเคลียร์ช่องปากก่อนการจัดฟัน เช่น การขูดหินปูน, การอุดฟัน, การรักษารากฟัน, การถอนฟัน เป็นต้น 


การนัดหมายและเวลาทำการ
ทันตกรรมจัดฟัน : จันทร์ - เสาร์เวลา 08.30 - 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ : แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 5291, 5292
Email: info@thaksinhospital.com

**หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายอีกครั้งก่อนเข้ารับการรักษา**