การใช้ยาอย่างถูกวิธี

ข้อแนะนำการใช้ยา 

1.
 ยาก่อนอาหาร ทานก่อนอาหาร 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ยกเว้นยาบางชนิดที่มีข้อแนะนำพิเศษ 
2.
 ยาหลังอาหาร ทานหลังอาหาร 15 นาที ถึง 30 นาที 
3.
 ยาหลังอาหารทันที ให้ทานหลังอาหารทันที เช่น ยาลดการอักเสบปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ 
4.
 ยาพร้อมอาหาร ทานพร้อมอาหารในมื้อนั้นๆ 
5.
 ยาผงผสมน้ำ ยาฆ่าเชื้อสำหรับเด็ก หลังจากผสมน้ำแล้วไม่ควรใช้เกิน 7 วัน ขณะที่ไม่ใช้ยาควรเก็บยาในตู้เย็นชั้นใต้ช่องแช่แข็งลงมา ห้ามเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง 
6.
 ยาหยอดตา หลังเปิดใช้แล้ว จะเก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 เดือน โดยทั่วไปจะเก็บในตู้เย็นชั้นใต้ช่องแช่แข็งลงมา ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง 
7.
 ยาป้ายตา หลังเปิดใช้แล้วจะเก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 เดือน ในอุณหภูมิห้องปกติ 
8.
 ยาเก็บในตู้เย็น เก็บในอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส หรือชั้นใต้ช่องแช่แข็งลงมา ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง 
9.
 การเก็บรักษายาทั่วไป ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และพ้นจากแสงแดด 
10.
 อาการแพ้ยา หากทานยาแล้ว มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เช่น มีผื่นคันตามตัว มีจ้ำที่ผิวหนัง หน้ามืด แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรือใจสั่น ให้หยุดยา และมาปรึกษาแพทย์ทันที 

ลืมทานยา...ควรทำอย่างไร
?

1. ให้ทานยาทันทีที่นึกได้ แล้วทานยามื้อต่อไปตามเวลาปกติ
2.
 กรณีลืมทานยาแก้อักเสบ ยาฆ่าเชื้อ ให้ทานยาทันทีที่นึกได้ แต่หากลืมนานจนใกล้ถึงเวลายามื้อถัดไป ก็ข้ามไปทานมื้อถัดไปนั้นตามปกติ และห้ามหยุดยาเอง ต้องทานยาประเภทนี้ให้ครบตามแพทย์สั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทักษิณ
โทร.
 077-278-777 ต่อ 5275 , 5287