ทีมแพทย์ → โสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก)

พญ.บุษยมาศ ทิพย์ศรี

นพ.ฉัตรชัย บุญเฉิด

นพ.เกษม ชูติระกะ