เจ้าหน้าที่โภชนาการ (ผู้ช่วยกุ๊ก)

จำนวน 2 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ


  • เพศ ชาย / หญิง 
  • อายุ 20 - 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ความสามารถพิเศษ : มีพื้นฐานในการจัดเตรียมวัตถุดิบ (ปอก, หั่น) และมีพื้นฐานในการปรุงอาหารทั่วไปได้

รายละเอียดงาน

       รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำรายการเสนอซื้อของสด ตรวจรับและเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารผู้ป่วย เป็นผู้ช่วยกุ๊กในการปรุงอาหาร ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือภาชนะอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีอาหารบริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยสวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)