บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

แผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้าน หู คอ จมูก

Thaksin’s Hospital provides diagnostics and treatments for the full range of general ear, nose and throat disorders among children and adults.

ขอบเขตการบริการ / Services

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติในโรคที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก
 • Diagnostics and treatment of ENT disorders
 • การส่องกล้องตรวจทาง หู คอ จมูก
 • Endoscopy of the ear, nose and throat
 • ตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับหู หรือการได้ยิน เช่น เวียนศีรษะ บ้านหมุน , โรคหูน้ำหนวก , แก้วหูทะลุ , ความผิดปกติทางการได้ยิน , มีสิ่งแปลกปลอมในหู , ตรวจการได้ยิน
 • Examination of hearing or ear-related disorders such as dizziness, vertigo, Otitis media, ear drum perforation, hearing disorders, foreign body in the ear, and hearing.
 • ตรวจรักษาโรคทางจมูก เช่น โรคไซนัสอักเสบ , โรคภูมิแพ้ , โรคริดสีดวงจมูก , สิ่งแปลกปลอมในจมูก
 • Examination of nasal disorders such as Sinusitis, allergies, Rhinitis, foreign body in the nose
 • ตรวจรักษาโรคบริเวณลำคอ เช่น คออักเสบ , ทอนซิลอักเสบ , เสียงแหบ , ต่อมไทรอยด์ , ต่อมน้ำเหลืองโต
 • Examination of throat disorders such as strep throat, tonsillitis, hoarseness, thyroid gland, and enlarged lymph nodes.
 • การผ่าตัดทางหูคอจมูก เช่น ผ่าทอนซิล และอะดีนอยด์ , ผ่าตัดไทรอยด์ , ผ่าตัดปะแก้วหู , ผ่าตัดไซนัส เป็นต้น
 • ENT procedures such as tonsillectomy and adenoidectomy, thyroid surgery, tympanoplasty (eardrum repair), sinus surgery, etc.

เวลาทำการ :

จันทร์               :  13.30 - 14.30 น. / 16.30 - 18.00 น.

อังคาร              :  12.00 - 13.00 น. / 16.30 - 18.00 น.

พุธ                   :  13.30 - 14.30 น. / 16.30 - 18.00 น.

พฤหัสบดี          :  13.30 - 14.30 น. / 16.30 - 18.00 น.

ศุกร์                 :  13.30 - 14.30 น.

เสาร์                :  14.00 - 15.00 น.

อาทิตย์            :  12.00 - 13.00 น.

Office Hours :

Monday         :  13.30 - 14.30 hr. / 16.30 - 18.00 hr.

Tuesday        :  12.00 - 13.00 hr. / 16.30 - 18.00 hr.

Wednesday  :  13.30 - 14.30 น. / 16.30 - 18.00 น.

Thursday      :  13.30 - 14.30 hr. / 16.30 - 18.00 hr.

Friday           :  13.30 - 14.30 hr. 

Saturday      :  14.00 - 15.00 hr.

Sunday         :  12.00 - 13.00 hr.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลทักษิณ

โทร 0-7727-8777 ต่อ 4207, 4208

Email: info@thaksinhospital.com