บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมทั่วไป โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อมุ่งเน้นการให้การรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐาน

Thaksin Hospital provides diagnostic, treatment and counseling services for surgery by a team of experts. Our modern equipment ensures accurate, safe, high-standard treatments.

ขอบเขตการบริการ ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัด / Services including diagnostic testing, treatment, and surgery

 • คลินิกเต้านม ให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเต้านมและตรวจวินิจฉัยด้วยการทำอัลตราซาวด์และแมมโมแกรม รวมทั้งตรวจรักษาและให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเต้านม ได้แก่
 • Breast Clinic provides screening and diagnosis using ultrasound and mammogram as well as treatments and counseling for women with the following breast diseases.
  • โรคเนื้องอกเต้านม
  • Fibroadenoma
  • โรคมะเร็งเต้านม
  • Breast cancer
 • คลินิกเลเซอร์ ให้บริการจี้ไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ หูด ด้วยเลเซอร์
 • Laser Clinic offers laser treatment for moles, lentigines, freckles, skin tags, and warts.
 • ศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด ได้แก่
 • Thoracic, cardiac, and vascular surgery including
  • ความผิดปกติของผนังและกระดูกหน้าอกจากอุบัติเหตุ เนื้องอก การติดเชื้อ
  • Abnormalities of the sternum wall and sternum due to accidents, tumors, or infections.
  • ความผิดปกติของเนื้องอก ถุงน้ำ การติดเชื้อ ที่เกิดขึ้นจากอวัยวะในช่องอก เช่น ต่อมไทมัส ต่อมไทรอยด์ ปอด เยื่อหุ้มปอด หลอดลม
  • Tumor, cysts, and infections of the thoracic organs such as thymus gland, thyroid gland, lungs, pleura, and trachea.
  • ความผิดปกติของเยื่อหุ้มหัวใจ
  • Pericarditis
  • ความผิดปกติของกระบังลม
  • Disorders of the diaphragm
  • ความผิดปกติของหลอดเลือดแดง และหลอดเลือดดำ
  • Conditions of the arteries and veins
 • ศัลยกรรมช่องท้อง ได้แก่
 • Abdominal surgery including
  • โรคนิ่วในถุงน้ำดี
  • Gallstones
  • โรคไส้เลื่อน
  • Hernia
  • เนื้องอกในลำไส้
  • Intestinal tumors
  • ลำไส้อุดตัน
  • Intestinal obstructions
  • โรคไส้ติ่งอักเสบ
  • Appendicitis
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ได้แก่
 • Orthopedic surgery including
  • การรักษาโรคทางกระดูกสันหลัง ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว
  • Treatments of spinal diseases, neck pain, back pain, lumbar pain
  • การรักษาโรคข้อ เช่น ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อสะโพก ข้อมือ
  • Treatments of joint diseases such as knees, shoulders, hips, and wrists
  • การรักษาการ บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือจากการทำงาน
  • Treatments of sports or work-related injuries
  • การรักษากระดูกหัก และข้อเคลื่อน ทั้งกระดูกสันหลังและแขนขา
  • Treatment of fractures or dislocations of spine and limb bones
  • การรักษาภาวะความเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม
  • Treatment of hip and joint osteoarthritis
  • การรักษาภาวะกระดูกพรุน
  • Treatment of osteoporosis
  • การรักษาอาการปวด หรือบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
  • Treatment of muscle pain or injuries
  • การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทั้ง ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อมือ และข้อเท้า
  • Laparoscopic surgery of joints, shoulders, wrists, and ankles
  • การผ่าตัดข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม
  • Knee and hip artroschopy
  • การรักษามือชา นิ้วล๊อค
  • Treatment of hand numbness and Trigger Finger
 • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ได้แก่
 • Urologic Surgery including
  • โรคนิ่วในไต
  • Kidney stones
  • โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
  • Ureter stone
  • โรคต่อมลูกหมากโต เนื้องอกในต่อมลูกหมาก
  • Enlarged prostate, prostate tumor
  • ปัสสาวะเป็นเลือด มีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ 
  • Bloody urine, bladder tumor
  • การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง
  • Diagnostic laparoscopy
  • การทำหมันชาย
  • Male sterilization
 • ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ได้แก่
 • Colon and rectal surgery including
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่
  • Colon cancer
  • ริดสีดวงทวาร
  • Hemorrhoids
  • ฝีคัณฑสูตร
  • Anal fistula
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง
 • Laparoscopic surgery
 • การส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่
 • Gastroscopy and colonoscopy


เวลาทำการ / Office Hours


แผนกศัลยกรรม / Surgery Department

จันทร์ - อาทิตย์ เวลา: 08.00 - 20.00 น.

Monday to Sunday : 08.00 - 20.00 hr.


คลินิกเต้านม-ศีรษะ และคอ / Breast-Head-Neck Clinic

จันทร์, อังคาร, พฤหัส, ศุกร์, เสาร์ เวลา: 08.00 - 16.00 น.

Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday : 08.00 - 16.00 hr.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลทักษิณ
โทร :  0-7727-8777 ต่อ 4207, 4208

E-mail : info@thaksinhospital.com