บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

แผนกไตเทียมโรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมีทีมแพทย์ อายุรกรรมโรคไตและทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรม และได้รับการรับรองวุฒิบัตรเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมตลอดเวลาเปิดทำการ

ขอบเขตการบริการ

- การตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผลโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต
- การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง
- การรักษาความผิดปกติ ภาวะเสียสมดุลทางเกลือแร่และให้สารน้ำทดแทน
- การรักษาผู้ป่วยไตวาย ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในกลุ่มผู้ป่วยที่นอน ICU และมีภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง
- จำนวนเตียงบริการ 10 เตียง และกำลังดำเนินการเพิ่มบริการเป็น 16 เตียงในปี 2558
- ห้องรับรองญาติผู้ป่วย

เปิดให้บริการทุกวัน เวลาทำการ: 05.00 – 22.00 น.
สถานที่ตั้ง: อาคารบี ชั้น 2 โรงพยาบาลทักษิณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกไตเทียม โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 5711