บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider


โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมบุคคลากรทางการพยาบาลที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ขอบเขตการบริการ

  -  การตรวจรักษา ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  -  การบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) พร้อมบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
  -  การตรวจรักษาภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
  -  การตรวจรักษาภาวะอุบัติเหตุทั่วไป เช่น
•  ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด
  -  ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น
•  ปวดท้องรุนแรง ไม่ทราบสาเหตุ ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน
  -  ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น
•  ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด
  -  ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น
•  ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้องเสีย ช๊อค
  -  ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4210, 4215

Email: info@thaksinhospital.com