บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

คลินิกสุขภาพเท้าและกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเท้า และโครงสร้างร่างกาย รวมถึงการออกแบบ แผ่นรองเท้า รองเท้า กายอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะบุคคลตามหลักชีวกลศาสตร์ โดยนักกายอุปกรณ์ ผู้ชำนาญการด้านเท้า


ขอบเขตการบริการ

  • ตรวจรักษาปัญหาสุขภาพเท้าทั่วไป เช่น ปวดส้นเท้า ปวดฝ่าเท้า ปวดหน้าเท้า เท้าแบน เท้าโก่ง
  • ตรวจรักษาสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทั้งกลุ่มที่มีแผล และไม่มีแผล
  • ตรวจรักษาอาการเท้าผิดรูป เท้าบิด ภาวะหัวแม่เท้าเอียง นิ้วเท้าจิกลง
  • ตรวจสุขภาพเท้าของนักกีฬา และรักษา หรือเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการเล่นกีฬาตามประเภทกีฬานั้น ๆ
  • ตรวจโครงสร้างเท้าเด็ก เพื่อคัดกรองและป้องกันปัญหาเท้าผิดรูป และปัญหาเท้าที่อาจเกิดในอนาคต เช่น เท้าแป เท้าปุก เป็นต้น
  • ประเมิน ออกแบบ และผลิตรองเท้าสุขภาพ รองเท้าเบาหวาน แผ่นรองภายในรองเท้า และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เฉพาะบุคคลตามหลักชีวกลศาสตร์ของร่างกาย
  • แนะนำการดูแลเท้า และเลือกใส่รองเท้าที่เหมาะสมในบุคคลทั่วไป
  • ตรวจรักษาผู้มีโรคทางระบบประสาท พร้อมกับออกแบบกายอุปกรณ์เฉพาะบุคคล เพื่อการรักษาที่เหมาะสม เช่น ผู้ป่วยสมองพิการ (Cerebral Palsy) ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Accident) ผู้ป่วยอัมพาต (Hemiplegia, Paraplegia)
  • ตรวจรักษาผู้พิการที่สูญเสียอวัยวะ ในส่วนของรยางค์บนและรยางค์ล่าง พร้อมกับออกแบบกายอุปกรณ์เทียม (แขนเทียม, ขาเทียม) ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
  • ดูแลการใส่กายอุปกรณ์ชนิดสำเร็จรูป ให้เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น การใส่เฝือกพยุงคอ, การใส่อุปกรณ์พยุงข้อเข้า, การใส่อุปกรณ์พยุงข้อเท้า เป็นต้น


เวลาทำการ: 

วันเสาร์แรกของทุกเดือน       เวลา 09.00 – 16.00 น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลทักษิณ

โทร 0-7727-8777 ต่อ 5252

Email: info@thaksinhospital.com