บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันการเป็นโรค หรือวินิจฉัยโรคได้แต่เนิ่นๆ เป็นการตรวจประเมินสุขภาพ โดยที่ผู้รับการตรวจยังไม่มีอาการผิดปกติ

การตรวจร่างกายประจำปีจึงเป็นกลไกอันหนึ่งของการแพทย์ที่จะใช้ตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่โรคจะเป็นมากแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ


การตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลทักษิณ

บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้บริการแก่ผู้ต้องการตรวจสุขภาพทั้งรายบุคคล บริษัทคู่สัญญา และการตรวจสุขภาพอื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพสมัครงาน, การตรวจสุขภาพสมัครศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น 


เปิดให้บริการ  จันทร์ – เสาร์   เวลา 07.00 – 16.00 น.

                     อาทิตย์          เวลา 07.00 – 12.00 น.


#ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2563

#ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพ_โปรแกรมเสริม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลทักษิณ


โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4411, 4412, 4413

Email: info@thaksinhospital.com