บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

โรงพยาบาลทักษิณมีการให้บริการตรวจทางสูติ-นรีเวชกรรม โดยให้บริการดูแลรักษาสุขภาพสตรีทุกวัย ตั้งแต่การตรวจสุขภาพไปจนกระทั่งการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอดบุตร โดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

 

ขอบเขตการบริการ

 

 • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพก่อนสมรส ก่อนตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว
 • ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
 • ให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอดและอาการผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ตลอดจนการดูแลหลังคลอด
 • ให้บริการฝากครรภ์
 • ให้บริการคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด โดยมีโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
 • ตรวจวินิจฉัยเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี เช่น 
  • ตรวจภายใน (Pelvic Exam)
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)
  • ตรวจหา HPV VIRUS และบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากการติดเชื้อ HPV
  • ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยวิธีส่องกล้อง Colposcope
  • ตรวจภาวะผิดปกติของประจำเดือน เช่น ปวดประจำเดือน ตกขาว
  • ตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยวิธีผ่าตัด
  • ให้คำปรึกษาและวางแผนคุมกำเนิด
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
  • ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมนและอื่นๆ


คลินิกวัยทองและสุขภาพสตรี: บริการให้คำปรึกษาและตรวจรักษาสำหรับผู้ที่มีอาการดังนี้


 • สตรีที่มีปัญหาประจำเดือนผิดปกติ ทุกช่วงอายุ จนถึงวัยทอง
 • สตรีที่มีอาการผิดปกติหรือมีความไม่สุขสบายต่าง ๆ ในวัยทอง
 • สตรีที่มีปัญหา ไอหรือจามและมีปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 • สตรีที่มีอาการของกระบังลมหรือมดลูกหย่อน

 

คลินิกผู้มีบุตรยาก:


 • ให้คำปรึกษาผู้มีบุตรยาก
 • ตรวจหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก
 • ตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยวิธีการใช้ยา หรือการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI)


คลินิกผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช:

การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopy) เป็นการผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ส่องผ่านรูเปิดขนาดเล็กทางหน้าท้องประมาณ 1 - 3 รู เพื่อเข้าไปตรวจวินจฉัยและทำการผ่าตัดโรคของสตรี ได้แก่
 • ถุงน้ำในรังไข่หรือเนื้องอก
 • เนื้องอกมดลูก
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ปวดท้องน้อยเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • มีพังผืดในอุ้งเชิงกราน


เวลาทำการ:


จันทร์ - ศุกร์              เวลา              07.00 - 19.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์           เวลา              07.00 - 16.00 น.


#ดูโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลทักษิณ

โทร 0-7727-8777 ต่อ 4124, 4125 หรือ หมายเลยโทรศัพท์สายตรง 0-7727-8779


E-mail:info@thaksinhospital.com