บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆทางอายุรศาสตร์ โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง รักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์สาขาต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านอายุรกรรม

ขอบเขตการบริการ


   -  การตรวจรักษาอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ โรคไมเกรน ปวดท้องเรื้อรัง

   -  การตรวจรักษาอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน คลื่นไส้อาเจียน

   -  การตรวจรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
   -  การตรวจรักษาโรคทรวงอก เช่น โรคปอดบวม
   -  การตรวจรักษาการติดเชื้อของระบบต่างๆ และโรคติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ไวรัสตับอักเสบ วัณโรคปอด
   -  การตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับระบบเลือด เช่น การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ซีด ตับม้ามโต โรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจาง
   -  การตรวจรักษาโรคประจำตัว หรือโรคทางกรรมพันธุ์ต่างๆ เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือดสูง
   -  การตรวจรักษาโรคต่อมไร้ท่อ เช่น ไทรอยด์
   -  การตรวรรักษาโรคมะเร็ง
   -  การตรวจรักษาโรคไต
   -  การตรวจรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น การส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่
   -  การตรวจรักษาตา
   -  การตรวจรักษาโรคหัวใจ
   -  การตรวจรักษาโรคของหลอดเลือดในสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคระบบสมองอื่นๆ เช่น โรคลมชัก
   -  การตรวจรักษาโรคทางจิตเวช
   -  การตรวจรักษาโรคและอาการต่างๆ ที่ผิดปกติ ซึ่งต้องใช้วิธีการรักษาทางยา


เวลาทำการ:

จันทร์ - อาทิตย์          เวลา: 07.00 - 20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4110 , 4112

Email: info@thaksinhospital.com