บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

แผนกจักษุ โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติของตา , ปัญหาการมองเห็น , ค่าสายตา สั้น-ยาว-เอียง และปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย

Our highly experienced team of ophthalmologists provide diagnosis and treatment of disorders causing eye-related issues including visual impairment, nearsightedness, farsightedness, astigmatism.

ขอบเขตการบริการ / Services

 • โรคต้อกระจก / การผ่าตัดต้อกระจก
 • Cataract/Cataract surgery
 • โรคต้อเนื้อ / การผ่าตัดต้อเนื้อ
 • Pterygium/ Pterygium surgery
 • โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
 • Diabetic retinopathy
 • โรคต้อลม  ตาแห้ง
 • Pinguecula, dry eyes
 • โรคตาแดง , ภูมิแพ้ขึ้นตา
 • Conjunctivitis, eye allergy
 • ตรวจตาบอดสี
 • Color Blindness
 • วุ้นตา – จอตาเสื่อม
 • Vitreous Degeneration

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: แผนกจักษุ โรงพยาบาลทักษิณ

โทร 0-7727-8777 ต่อ 4217

E-mail : info@thaksinhospital.com


# บทความ เรื่อง ต้อกระจก (CATARACT)

# บทความ เรื่อง การผ่าตัดสลายต้อกระจก

# บทความ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดต้อกระจก