บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

คลินิกดูแลแผล ให้บริการรักษา ป้องกันและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาแผลในกลุ่มผู้ป่วยดังนี้
 
กลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลที่ต้องทำการป้องกันการเกิดแผล ได้แก่
 
 ผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีอาการเท้าชา/เท้าผิดรูป/เท้าขาเย็น/เล็บเท้าผิดปกติ/ผิวหนังที่ขาผิดปกติ
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (CVA) ที่ไม่สามารถขยับตัวเองได้
 เส้นเลือดขอด ที่มีอาการขาและเท้าบวม สีผิวหนังคล้ำ
 บาดแผลหลังการผ่าตัด ป้องกันการนูนของแผลหลังผ่าตัด
 
กลุ่มผู้ป่วยที่ทำการรักษา ได้แก่
 
 แผลเบาหวาน
 แผลกดทับ
 เส้นเลือดขอด
 แผลเป็นนูน / รอยแผลเป็น
 บาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
 แผลฝีหนองต่างๆ หรือผิวหนังที่มีลักษณะอักเสบเป็นหนองที่ต้องทำหัตถการ