ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

1. รพ.ทักษิณ รับเกียรติบัตร ผู้สนับสนุนงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) : เมื่อ

2. รพ.ทักษิณ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้สนับสนุนงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) : เมื่อ

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจประเมินสถานพยาบาลประจำปี 2565 : เมื่อ

4. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 : เมื่อ

5. ประกาศ ขยายเวลาฉีดวัคซีน Moderna จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 : เมื่อ

6. คำแนะนำการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลทักษิณ เมื่อโควิด...เข้าสู่โรคประจำถิ่น : เมื่อ

7. คำแนะนำการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลทักษิณ เมื่อโควิด...เข้าสู่โรคประจำถิ่น : เมื่อ

8. รพ.ทักษิณ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท เดอเบล จำกัด : เมื่อ

9. นโยบาย การใช้กัญชา โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ

10. รพ.ทักษิณ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี จำลองเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาล : เมื่อ

11. ประกาศ ขยายเวลาฉีดวัคซีน Moderna ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2565 : เมื่อ

12. รพ.ทักษิณ รับมอบใบประกาศเกียรติบัตร จากสำนักงานประกันสังคม : เมื่อ

13. ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ขั้นที่ 2 : เมื่อ

14. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทสุราษฎร์เวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลทักษิณ) ครั้งที่ 1/2565 : เมื่อ

15. สงกรานต์นี้ส่งมอบความห่วงใยให้คนที่คุณรักด้วย...วัคซีน Moderna : เมื่อ

16. ศูนย์ฉีดวัคซีน Moderna ย้ายไปที่แผนกกุมารเวชกรรมเดิม ชั้น G อาคาร C : เมื่อ

17. ประกาศ เปิดขายวัคซีน Moderna : เมื่อ

18. โรงพยาบาลเปิดเพิ่มช่วงเวลาการให้บริการฉีดวัคซีน Moderna ขยายเป็นวันที่ 31 พ.ค. 2565 : เมื่อ

19. วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 3201 - 3600 : เมื่อ

20. วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 2801 - 3200 : เมื่อ

21. วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 2401 - 2800 : เมื่อ

22. ตารางคำแนะนำการรับวัคซีนโมเดอร์นา ปรับปรุงใหม่ วันที่ 14 ธ.ค. 2564 : เมื่อ

23. วัคซีน Moderna Phase 1 ลำดับคิว 1 - 2400 : เมื่อ

24. วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 2201 - 2400 : เมื่อ

25. วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 2001 - 2200 : เมื่อ

26. วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 1801 - 2000 : เมื่อ

27. วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 1601 - 1800 : เมื่อ

28. วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 1401 - 1600 : เมื่อ

29. วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 1201 - 1400 : เมื่อ

30. วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 1001 - 1200 : เมื่อ

31. วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 801 - 1000 : เมื่อ

32. วัคซีน Moderna Phase 1 คิวจองลำดับที่ 601 - 800 : เมื่อ

33. ประกาศ เลื่อนวันนัดฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 2 และย้ายสถานที่ไป ห้างสหไทย : เมื่อ

34. ประกาศ วัคซีนโมเดอร์นา : เมื่อ

35. คลินิก PALLIATIVE CARE : เมื่อ

36. ตารางคำแนะนำการรับวัคซีนโมเดอร์นา : เมื่อ

37. ประกาศ งดให้บริการตรวจโควิด - 19 เป็นการชั่วคราว : เมื่อ

38. ประกาศ เลื่อนนัดฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 2 วันที่ 29 - 30 กันยายน 2564 : เมื่อ

39. ประกาศ ย้ายพื้นที่ให้บริการแผนกกุมารเวชกรรม : เมื่อ

40. ประกาศ แจ้งชำระเงินสำหนับผู้ที่จองวัคซีน Moderna รอบวันที่ 13 ส.ค. 64 : เมื่อ

41. ประกาศ เปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นารอบใหม่ สำหรับทุกท่านที่สนใจ : เมื่อ

42. ประกาศ วัคซีนโมเดอร์นา : เมื่อ

43. ประกาศ งดเยี่ยมทุกกรณี : เมื่อ

44. ประกาศ แจ้งปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา : เมื่อ

45. ประกาศ วัคซีนซิโนฟาร์ม : เมื่อ

46. ประกาศ ระเบียนข้อบังคับ รพ.ทักษิณ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้ป่วยและญาติ : เมื่อ

47. ประกาศ เปิดให้บริการตรวจโควิด-19 ตามปกติ : เมื่อ

48. ประกาศ การรับสมัครงานโรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ

49. รพ.ทักษิณ ให้บริการตรวจ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR นอกสถานที่ : เมื่อ

50. ประกาศ การรับสมัครงาน โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ

51. ประกาศแนะนำการเยี่ยมไข้โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ

52. โรงพยาบาลทักษิณร่วมสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด ประจำปี 2564 : เมื่อ

53. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเข็มที่ระลึก ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีปริญญาบัตร : เมื่อ

54. รพ.ทักษิณ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2563 : เมื่อ

55. รพ.ทักษิณ ออกหน่วยตรวจสุขภาพ บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด : เมื่อ

56. รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ : เมื่อ

57. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรม Hand Hygiene for all 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก : เมื่อ

58. รพ. ทักษิณ เปิดรับสมัครแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ Full Time จำนวน 1 อัตรา : เมื่อ

59. โรงพยาบาลทักษิณซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2563 : เมื่อ

60. โรงพยาบาลทักษิณ จัดประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ โครงการ “ SMART NURSE ” เรื่อง Diabetic Foot Care : เมื่อ

61. รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” : เมื่อ

62. คณะผู้บริหารโรงพยาบาลทักษิณเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลจักษุสุราษฎร์ : เมื่อ

63. รพ. ทักษิณ เปิดรับสมัครแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ Full Time จำนวน 1 อัตรา : เมื่อ

64. รพ.ทักษิณ ออกหน่วยให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

65. โรงพยาบาลทักษิณร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

66. โรงพยาบาลทักษิณร่วมปันน้ำใจ เติมเต็มตู้ปันสุขในจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

67. มาตรการป้องกัน COVID-19 โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ

68. รพ.ทักษิณ ฝึกซ้อมแผนการช่วยชีวิตผู้ป่วย (CPR) : เมื่อ

69. ข้อแนะนำการเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : เมื่อ

70. โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรม Big Cleaning Activity : เมื่อ

71. โรงพยาบาลทักษิณร่วมสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด ประจำปี 2563 : เมื่อ

72. วิทยาลัยบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ

73. รพ.ทักษิณ ได้รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” (Good Governance Hospital) : เมื่อ

74. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 : เมื่อ

75. รพ.ทักษิณ มอบของขวัญวันเด็ก แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี : เมื่อ

76. กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบอย่างใกล้ชิด : เมื่อ

77. แพทย์เตือนผู้ป่วยโรคหัวใจต้องระมัดระวังก่อนทำฟัน : เมื่อ

78. โรงพยาบาลทักษิณร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ : เมื่อ

79. รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันมหิดล 24 กันยายน" : เมื่อ

80. รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

81. รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีเปิด รพ.บ้านตาขุนและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี : เมื่อ

82. รพ.ทักษิณ ร่วมกิจกรรม งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 : เมื่อ

83. รพ.ทักษิณ ร่วมงานพิธีส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

84. โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดเด็กช่วงฤดูฝน : เมื่อ

85. เตือนผู้ปกครองในช่วงฤดูฝน ระมัดระวังบุตรหลานป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) : เมื่อ

86. กรมควบคุมโรค รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก แนะประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค : เมื่อ

87. สธ.แนะผู้ปกครองแปรงฟันลูกให้สะอาด ป้องกันฟันผุ : เมื่อ

88. สธ.เตือนหากป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัด มีไข้สูงลอยมากกว่า 2 วัน ให้รีบพบแพทย์ : เมื่อ

89. แพทย์เตือนระวังไวรัสตับอักเสบซี : เมื่อ

90. กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก : เมื่อ

91. รพ.ทักษิณ มอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 20 ตัว ให้แก่โรงเรียนเทศบาล๑ : เมื่อ

92. รพ.ทักษิณ มอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 หลัง แก่ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้ : เมื่อ

93. กรมควบคุมโรค "เตือนประชาชนช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน ระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น” : เมื่อ

94. กรมการแพทย์แนะ อาการของฟันที่ควรไปพบทันตแพทย์ : เมื่อ

95. กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ : เมื่อ

96. โรงพยาบาลทักษิณมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 : เมื่อ

97. แพทย์แนะวิธีการปฏิวัติตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจ : เมื่อ

98. โรคอ้วนลงพุง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด : เมื่อ

99. สสจ.สุราษฎร์ฯ แนะประชาชนหมั่นรักษาความสะอาดป้องกันโรคมือ เท้า ปาก : เมื่อ

100. รพ.ทักษิณ ร่วมกิจกรรม “โครงการหมอชวนวิ่ง” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

101. แพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวาน มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและโรคแทรกซ้อนสูงกว่าปกติ : เมื่อ

102. รพ.ทักษิณ ได้รับรางวัล”ชนะเลิศ” พุ่มผ้าป่า ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2561 : เมื่อ

103. โรงพยาบาลทักษิณ มอบทุนการศึกษา และ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเขาพระนิ่มและวัดพระพุทธบาท จ.สุราษฎร์ธานี : เมื่อ

104. โรงพยาบาลทักษิณร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2561 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

105. โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เมื่อ

106. ระวังป่วยโรคมือ เท้า ปาก ขอให้ดูแลบุตรหลานและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด : เมื่อ

107. ขอความร่วมมือเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย หลังฝนตกต่อเนื่อง : เมื่อ

108. รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 : เมื่อ

109. เตือนประชาชนรับมืออาจมีฝนตกต่อเนื่อง ระวังป่วยไข้หวัดใหญ่และปอดบวม : เมื่อ

110. กรมควบคุมโรค เผยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอีก 1 ราย ข้อมูลผู้เสียชีวิตในปีนี้เกือบทั้งหมด หลังถูกสัตว์กัด ข่วนแล้วไม่ได้ล้างแผลและไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค : เมื่อ

111. กรมควบคุมโรคแนะนำวิธีป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี : เมื่อ

112. ผู้ป่วย “อีสุกอีใส” ระวังโรคแทรกซ้อน : เมื่อ

113. เตือนผู้ปกครองระวังบุตรหลานป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” : เมื่อ

114. รพ.ทักษิณ ร่วมกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 : เมื่อ

115. เตือนซื้อยาหยอดตาที่มีสเตียรอยด์มาใช้เอง เสี่ยงตาบอดจากต้อหิน : เมื่อ

116. เตือนหลังฝนตกหลายพื้นที่มีน้ำขัง อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ : เมื่อ

117. แพทย์แนะโรคปลายประสาทอักเสบ ภัยเงียบที่ควรรู้ : เมื่อ 2018-03-30

118. ปวดเมื่อย มีไข้ต่ำ น้ำหนักลด อย่าปล่อยไว้อาจเป็นวัณโรคกระดูก : เมื่อ 2018-02-03

119. เตือน “คาวาซากิ” โรคในเด็กเล็กอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม : เมื่อ 2018-02-19

120. โรงพยาบาลทักษิณเดินสายสวัสดีปีใหม่ 2561 : เมื่อ 2018-01-15

121. โรงพยาบาลทักษิณมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี : เมื่อ 2018-01-27

122. เตือน “ไวรัสลงกระเพาะในเด็ก” อาการเหมือนไข้หวัด แนะผิดสังเกตพบแพทย์ทันที : เมื่อ 2018-01-27

123. แพทย์แนะผู้ป่วยสมองอักเสบ อย่าปล่อยไว้นาน หากอาการรุนแรงอาจเสียชีวิต : เมื่อ 2018-01-30

124. โรงพยาบาลทักษิณ ร่วมสนับสนุนดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 : เมื่อ 2018-01-30

125. เตือนครูและผู้ปกครองระวังเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก แนะคัดกรองเด็กทุกเช้า : เมื่อ 2018-02-06

126. แพทย์ชี้ เวียนศีรษะบ้านหมุน ไม่ใช่เรื่องเล่น อาการเตือนนำสู่โรคภัย : เมื่อ 2018-02-08

127. แม้ไม่ใช่ฤดูฝน ก็ต้องระมัดระวังโรคไข้เลือดออก : เมื่อ 2018-02-12

128. แพทย์แนะผู้ป่วยเบาหวาน ต้องออกกำลังกายให้เหมาะสม : เมื่อ 2018-02-21

129. คาดแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้น : เมื่อ 2018-02-23

130. สธ. เตือนประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกัน 3 โรคจากยุงลาย : เมื่อ 2018-02-26

131. หากสงสัยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็ว : เมื่อ 2018-03-02

132. แนะประชาชนนำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า : เมื่อ 2018-03-05

133. แพทย์เตือนรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผิดวิธีถึงขั้นพิการ : เมื่อ 2018-03-09

134. สธ.ย้ำ เมื่อมีบาดแผลจากสุนัข แมว ที่เลี้ยงไว้หรือไม่ได้เลี้ยง รีบพบแพทย์ทันที ป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า : เมื่อ 2018-03-12

135. โรงพยาบาลทักษิณร่วมสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด ประจำปี 2561 : เมื่อ 2018-03-17

136. โรงพยาบาลทักษิณ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ : เมื่อ 2018-03-20

137. ปวดท้องใต้ชายโครงขวาเสี่ยงเป็นถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน : เมื่อ 2018-03-22