ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

1. ประกาศ เปิดให้บริการตรวจโควิด-19 ตามปกติ : เมื่อ

2. ประกาศ การให้บริการทันตกรรม : เมื่อ

3. ประกาศ ระยะเวลาทราบผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT PCR : เมื่อ

4. ประกาศ การรับสมัครงานโรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ

5. รพ.ทักษิณ ให้บริการตรวจ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR นอกสถานที่ : เมื่อ

6. ประกาศ การรับสมัครงาน โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ

7. ประกาศแนะนำการเยี่ยมไข้โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ

8. โรงพยาบาลทักษิณร่วมสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด ประจำปี 2564 : เมื่อ

9. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเข็มที่ระลึก ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีปริญญาบัตร : เมื่อ

10. รพ.ทักษิณ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2563 : เมื่อ

11. รพ.ทักษิณ ออกหน่วยตรวจสุขภาพ บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด : เมื่อ

12. รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ : เมื่อ

13. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรม Hand Hygiene for all 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก : เมื่อ

14. รพ. ทักษิณ เปิดรับสมัครแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ Full Time จำนวน 1 อัตรา : เมื่อ

15. โรงพยาบาลทักษิณซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2563 : เมื่อ

16. โรงพยาบาลทักษิณ จัดประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ โครงการ “ SMART NURSE ” เรื่อง Diabetic Foot Care : เมื่อ

17. รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” : เมื่อ

18. คณะผู้บริหารโรงพยาบาลทักษิณเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลจักษุสุราษฎร์ : เมื่อ

19. รพ. ทักษิณ เปิดรับสมัครแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ Full Time จำนวน 1 อัตรา : เมื่อ

20. รพ.ทักษิณ ออกหน่วยให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

21. โรงพยาบาลทักษิณร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

22. โรงพยาบาลทักษิณร่วมปันน้ำใจ เติมเต็มตู้ปันสุขในจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

23. มาตรการป้องกัน COVID-19 โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ

24. รพ.ทักษิณ ฝึกซ้อมแผนการช่วยชีวิตผู้ป่วย (CPR) : เมื่อ

25. ข้อแนะนำการเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : เมื่อ

26. โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรม Big Cleaning Activity : เมื่อ

27. โรงพยาบาลทักษิณร่วมสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด ประจำปี 2563 : เมื่อ

28. วิทยาลัยบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ

29. รพ.ทักษิณ ได้รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” (Good Governance Hospital) : เมื่อ

30. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 : เมื่อ

31. รพ.ทักษิณ มอบของขวัญวันเด็ก แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี : เมื่อ

32. กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบอย่างใกล้ชิด : เมื่อ

33. แพทย์เตือนผู้ป่วยโรคหัวใจต้องระมัดระวังก่อนทำฟัน : เมื่อ

34. โรงพยาบาลทักษิณร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ : เมื่อ

35. รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันมหิดล 24 กันยายน" : เมื่อ

36. รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

37. รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีเปิด รพ.บ้านตาขุนและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี : เมื่อ

38. รพ.ทักษิณ ร่วมกิจกรรม งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 : เมื่อ

39. รพ.ทักษิณ ร่วมงานพิธีส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

40. โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดเด็กช่วงฤดูฝน : เมื่อ

41. เตือนผู้ปกครองในช่วงฤดูฝน ระมัดระวังบุตรหลานป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) : เมื่อ

42. กรมควบคุมโรค รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก แนะประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค : เมื่อ

43. สธ.แนะผู้ปกครองแปรงฟันลูกให้สะอาด ป้องกันฟันผุ : เมื่อ

44. สธ.เตือนหากป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัด มีไข้สูงลอยมากกว่า 2 วัน ให้รีบพบแพทย์ : เมื่อ

45. แพทย์เตือนระวังไวรัสตับอักเสบซี : เมื่อ

46. กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก : เมื่อ

47. รพ.ทักษิณ มอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 20 ตัว ให้แก่โรงเรียนเทศบาล๑ : เมื่อ

48. รพ.ทักษิณ มอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 หลัง แก่ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้ : เมื่อ

49. กรมควบคุมโรค "เตือนประชาชนช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน ระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น” : เมื่อ

50. กรมการแพทย์แนะ อาการของฟันที่ควรไปพบทันตแพทย์ : เมื่อ

51. กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ : เมื่อ

52. โรงพยาบาลทักษิณมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 : เมื่อ

53. แพทย์แนะวิธีการปฏิวัติตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจ : เมื่อ

54. โรคอ้วนลงพุง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด : เมื่อ

55. สสจ.สุราษฎร์ฯ แนะประชาชนหมั่นรักษาความสะอาดป้องกันโรคมือ เท้า ปาก : เมื่อ

56. รพ.ทักษิณ ร่วมกิจกรรม “โครงการหมอชวนวิ่ง” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

57. แพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวาน มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและโรคแทรกซ้อนสูงกว่าปกติ : เมื่อ

58. รพ.ทักษิณ ได้รับรางวัล”ชนะเลิศ” พุ่มผ้าป่า ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2561 : เมื่อ

59. โรงพยาบาลทักษิณ มอบทุนการศึกษา และ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเขาพระนิ่มและวัดพระพุทธบาท จ.สุราษฎร์ธานี : เมื่อ

60. โรงพยาบาลทักษิณร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2561 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

61. โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เมื่อ

62. ระวังป่วยโรคมือ เท้า ปาก ขอให้ดูแลบุตรหลานและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด : เมื่อ

63. ขอความร่วมมือเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย หลังฝนตกต่อเนื่อง : เมื่อ

64. รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 : เมื่อ

65. เตือนประชาชนรับมืออาจมีฝนตกต่อเนื่อง ระวังป่วยไข้หวัดใหญ่และปอดบวม : เมื่อ

66. กรมควบคุมโรค เผยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอีก 1 ราย ข้อมูลผู้เสียชีวิตในปีนี้เกือบทั้งหมด หลังถูกสัตว์กัด ข่วนแล้วไม่ได้ล้างแผลและไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค : เมื่อ

67. กรมควบคุมโรคแนะนำวิธีป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี : เมื่อ

68. ผู้ป่วย “อีสุกอีใส” ระวังโรคแทรกซ้อน : เมื่อ

69. เตือนผู้ปกครองระวังบุตรหลานป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” : เมื่อ

70. รพ.ทักษิณ ร่วมกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 : เมื่อ

71. เตือนซื้อยาหยอดตาที่มีสเตียรอยด์มาใช้เอง เสี่ยงตาบอดจากต้อหิน : เมื่อ

72. เตือนหลังฝนตกหลายพื้นที่มีน้ำขัง อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ : เมื่อ

73. แพทย์แนะโรคปลายประสาทอักเสบ ภัยเงียบที่ควรรู้ : เมื่อ 2018-03-30

74. ปวดเมื่อย มีไข้ต่ำ น้ำหนักลด อย่าปล่อยไว้อาจเป็นวัณโรคกระดูก : เมื่อ 2018-02-03

75. เตือน “คาวาซากิ” โรคในเด็กเล็กอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม : เมื่อ 2018-02-19

76. โรงพยาบาลทักษิณเดินสายสวัสดีปีใหม่ 2561 : เมื่อ 2018-01-15

77. โรงพยาบาลทักษิณมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี : เมื่อ 2018-01-27

78. เตือน “ไวรัสลงกระเพาะในเด็ก” อาการเหมือนไข้หวัด แนะผิดสังเกตพบแพทย์ทันที : เมื่อ 2018-01-27

79. แพทย์แนะผู้ป่วยสมองอักเสบ อย่าปล่อยไว้นาน หากอาการรุนแรงอาจเสียชีวิต : เมื่อ 2018-01-30

80. โรงพยาบาลทักษิณ ร่วมสนับสนุนดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 : เมื่อ 2018-01-30

81. เตือนครูและผู้ปกครองระวังเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก แนะคัดกรองเด็กทุกเช้า : เมื่อ 2018-02-06

82. แพทย์ชี้ เวียนศีรษะบ้านหมุน ไม่ใช่เรื่องเล่น อาการเตือนนำสู่โรคภัย : เมื่อ 2018-02-08

83. แม้ไม่ใช่ฤดูฝน ก็ต้องระมัดระวังโรคไข้เลือดออก : เมื่อ 2018-02-12

84. แพทย์แนะผู้ป่วยเบาหวาน ต้องออกกำลังกายให้เหมาะสม : เมื่อ 2018-02-21

85. คาดแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้น : เมื่อ 2018-02-23

86. สธ. เตือนประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกัน 3 โรคจากยุงลาย : เมื่อ 2018-02-26

87. หากสงสัยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็ว : เมื่อ 2018-03-02

88. แนะประชาชนนำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า : เมื่อ 2018-03-05

89. แพทย์เตือนรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผิดวิธีถึงขั้นพิการ : เมื่อ 2018-03-09

90. สธ.ย้ำ เมื่อมีบาดแผลจากสุนัข แมว ที่เลี้ยงไว้หรือไม่ได้เลี้ยง รีบพบแพทย์ทันที ป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า : เมื่อ 2018-03-12

91. โรงพยาบาลทักษิณร่วมสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด ประจำปี 2561 : เมื่อ 2018-03-17

92. โรงพยาบาลทักษิณ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ : เมื่อ 2018-03-20

93. ปวดท้องใต้ชายโครงขวาเสี่ยงเป็นถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน : เมื่อ 2018-03-22