กิจกรรมภายในโรงพยาบาลทั้งหมด

1. รพ.ทักษิณ จัดทำโครงการ ให้ด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อบริการอาหารฟรีให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

2. รพ.ทักษิณ เปิดรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน ในสถานการณ์ขาดแคลนเลือดจากการระบาดของโรค COVID-19 : เมื่อ

3. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุสมผล (Rational drug use: RDU) : เมื่อ

4. กิจกรรม Walk Rally รุ่นที่ 3 : เมื่อ

5. โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2562 : เมื่อ

6. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Outing 2019 # สายกอด (2) : เมื่อ

7. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Outing 2019 # สายกอด (1) : เมื่อ

8. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ครั้งที่ 2 (1) : เมื่อ

9. ภาพบรรยากาศ งานรื่นเริงวันสงกรานต์ ปี 2562 (1) : เมื่อ

10. ภาพบรรยากาศ งานรื่นเริงวันสงกรานต์ ปี 2562 (2) : เมื่อ

11. ภาพบรรยากาศ งานรื่นเริงวันสงกรานต์ ปี 2562 (3) : เมื่อ

12. ภาพบรรยากาศ งานรื่นเริงวันสงกรานต์ ปี 2562 (4) : เมื่อ

13. In-House Training: “การสร้างและ Implement ระบบพี่เลี้ยง (Mentor Buddy) ที่เป็นรูปธรรมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 : เมื่อ

14. In-House Training: หลักสูตร การใช้ ISBAR ในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย รุ่นที่ 1 : เมื่อ

15. In-House Training: หลักสูตร การแรงงานสัมพันธ์ สำหรับ HR รุ่นที่ 1 : เมื่อ

16. อบรมภายใน หลักสูตร จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในองค์กร รุ่นที่ 1 : เมื่อ

17. อบรมภายใน หลักสูตร Advance CPR รุ่นที่ 1 : เมื่อ

18. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ปี 2562 (1) : เมื่อ

19. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ปี 2562 (3) : เมื่อ

20. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ปี 2562 (2) : เมื่อ

21. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ปี 2562 (1) : เมื่อ

22. ภาพบรรยากาศ งานวันเด็ก ประจำปี 2562 (4) : เมื่อ

23. ภาพบรรยากาศ งานวันเด็ก ประจำปี 2562 (2) : เมื่อ

24. ภาพบรรยากาศ งานวันเด็ก ประจำปี 2562 (3) : เมื่อ

25. ภาพบรรยากาศ งานวันเด็ก ประจำปี 2562 (1) : เมื่อ

26. อบรมภายใน หลักสูตร การวัดสัญญาณชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่นที่ 7 : เมื่อ

27. อบรมภายใน หลักสูตร IC IV Care and Prevention of UTI รุ่นที่ 1 : เมื่อ

28. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง" วันที่ 14 พ.ย. 2561 (4) : เมื่อ

29. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง" วันที่ 14 พ.ย. 2561 (3) : เมื่อ

30. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง" วันที่ 14 พ.ย. 2561 (2) : เมื่อ

31. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง" วันที่ 14 พ.ย. 2561 (1) : เมื่อ

32. อบรมภายใน หลักสูตร การบันทึกทางการพยาบาล : เมื่อ

33. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวิ่ง Warm up กับโครงการหมอชวนวิ่ง : เมื่อ

34. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวิ่ง Warm up กับโครงการหมอชวนวิ่ง : เมื่อ

35. ภาพบรรยากาศ ค่ายปิดเทอมที่ทักษิณ (3) : เมื่อ

36. ภาพบรรยากาศ ค่ายปิดเทอมที่ทักษิณ (2) : เมื่อ

37. ภาพบรรยากาศ ค่ายปิดเทอมที่ทักษิณ (1) : เมื่อ

38. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9 (2) : เมื่อ

39. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9 (1) : เมื่อ

40. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2561" (3) : เมื่อ

41. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2561" (2) : เมื่อ

42. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2561" (1) : เมื่อ

43. อบรมภายใน หลักสูตร Advance CPR : เมื่อ

44. อบรมภายใน หลักสูตร "ทบทวนความรู้ระบบแก๊สทางการแพทย์" รุ่นที่ 1 : เมื่อ

45. ภาพบรรยากาศ Outing Trip @ Koh Pitak รอบเก็บตก (3) : เมื่อ

46. ภาพบรรยากาศ Outing Trip @ Koh Pitak รอบเก็บตก (2) : เมื่อ

47. ภาพบรรยากาศ Outing Trip @ Koh Pitak รอบเก็บตก (1) : เมื่อ

48. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (ว่ายน้ำ) : เมื่อ 2015-12-08

49. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 (1) : เมื่อ 2017-04-15

50. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 (2) : เมื่อ 2017-04-15

51. Happy Birthday พนักงานที่เกิดเดือนมีนาคม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าบำเพ็ญประโยชน์ ที่ตำบลลิเล็ด อ.พุนพิน : เมื่อ 2015-09-26

52. Happy Birthday พนักงานที่เกิดเดือนมีนาคม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าบำเพ็ญประโยชน์ ที่ตำบลลิเล็ด อ.พุนพิน : เมื่อ 2015-09-26

53. Happy Birthday พนักงานที่เกิดเดือนมีนาคม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าบำเพ็ญประโยชน์ ที่ตำบลลิเล็ด อ.พุนพิน : เมื่อ 2015-09-26

54. กิจกรรมถายภาพด้วยมือ (ถือ) เรา : เมื่อ 2015-09-26

55. กิจกรรมถายภาพด้วยมือ (ถือ) เรา : เมื่อ 2015-09-26

56. กิจกรรมถายภาพด้วยมือ (ถือ) เรา : เมื่อ 2015-09-26

57. อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน Trip 1 & 2 : เมื่อ 2015-09-26

58. อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน Trip 1 & 2 : เมื่อ 2015-09-26

59. อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน Trip 1 & 2 : เมื่อ 2015-09-26

60. ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้ๆ : เมื่อ 2015-09-26

61. ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้ๆ : เมื่อ 2015-09-26

62. ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้ๆ : เมื่อ 2015-09-26

63. กิจกรรรมรณรงค์ค่านิยมโรงพยาบาล : เมื่อ 2015-09-26

64. กิจกรรรมรณรงค์ค่านิยมโรงพยาบาล : เมื่อ 2015-09-26

65. กิจกรรรมรณรงค์ค่านิยมโรงพยาบาล : เมื่อ 2015-09-26

66. อบรมภายในหลักสูตร "เครื่องมือคุณภาพ (7 QC Tools)" : เมื่อ 2017-03-25

67. กิจกรรมวันเกษียณอายุปี 2558 "วันวานที่พากเพียร...สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ" 30 กันยายน 2558 : เมื่อ 2015-10-09

68. กิจกรรมวันเกษียณอายุปี 2558 "วันวานที่พากเพียร...สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ" 30 กันยายน 2558 : เมื่อ 2015-10-09

69. กิจกรรมวันเกษียณอายุปี 2558 "วันวานที่พากเพียร...สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ" 30 กันยายน 2558 : เมื่อ 2015-10-08

70. ภาพบรรยากาศ พี่น้องชาวทักษิณไปร่วมกิจกรรม Family Forever Trip “ทำบุญไหว้พระ ธรรมะคุ้มครอง” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระธาตุ วัดเจดีย์ และแวะเที่ยวงานบุญเดือนสิบ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (3) : เมื่อ 2015-10-21

71. ภาพบรรยากาศ พี่น้องชาวทักษิณไปร่วมกิจกรรม Family Forever Trip “ทำบุญไหว้พระ ธรรมะคุ้มครอง” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระธาตุ วัดเจดีย์ และแวะเที่ยวงานบุญเดือนสิบ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (2) : เมื่อ 2015-10-21

72. ภาพบรรยากาศ พี่น้องชาวทักษิณไปร่วมกิจกรรม Family Forever Trip “ทำบุญไหว้พระ ธรรมะคุ้มครอง” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระธาตุ วัดเจดีย์ และแวะเที่ยวงานบุญเดือนสิบ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (1) : เมื่อ 2015-10-21

73. บรรยากาศ พุ่มผ้าป่าโรงพยาบาลทักษิณ ในงานประเพณี “ชักพระ-ทอดผ้าป่า” ประจำปี 2558 : เมื่อ 2015-11-06

74. บรรยากาศ ถวายพุ่มผ้าป่าโรงพยาบาลทักษิณ ในงานประเพณี “ชักพระ-ทอดผ้าป่า” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 : เมื่อ 2015-11-06

75. บรรยากาศ พุ่มผ้าป่าโรงพยาบาลทักษิณ ได้รับรางวัล”ชนะเลิศ” ประเภทชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 : เมื่อ 2015-11-06

76. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (จักรยาน) : เมื่อ 2015-12-08

77. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (สนุกเกอร์,หมากกระดาน) : เมื่อ 2015-12-08

78. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (ฟุตซอล) : เมื่อ 2015-12-08

79. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (เทเบิลเทนนิส) : เมื่อ 2015-12-11

80. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (เปตอง) : เมื่อ 2015-12-26

81. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (ปาเป้าและตะกร้อ) : เมื่อ 2015-12-26

82. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (วอลเลย์บอล) : เมื่อ 2015-12-26

83. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (กรีฑา) : เมื่อ 2015-12-26

84. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (ขบวนพาเหรดและกองเชียร์) : เมื่อ 2015-12-26

85. กิจกรรมวันพนักงาน 25 ธันวาคม 2558 (3) : เมื่อ 2016-01-08

86. กิจกรรมวันพนักงาน 25 ธันวาคม 2558 (2) : เมื่อ 2016-01-08

87. กิจกรรมวันพนักงาน 25 ธันวาคม 2558 (1) : เมื่อ 2016-01-08

88. กิจกรรมงานปีใหม่ 2559 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 (3) : เมื่อ 2016-01-08

89. กิจกรรมงานปีใหม่ 2559 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 (2) : เมื่อ 2016-01-08

90. กิจกรรมงานปีใหม่ 2559 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 (1) : เมื่อ 2016-01-08

91. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้..สู้" (3) : เมื่อ 2016-02-15

92. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้..สู้" (2) : เมื่อ 2016-02-15

93. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้..สู้" (1) : เมื่อ 2016-02-15

94. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "Sea Sand Sun ปันฝันให้น้อง" วันที่ 12 ก.พ. 2559 (3) : เมื่อ 2016-02-18

95. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "Sea Sand Sun ปันฝันให้น้อง" วันที่ 12 ก.พ. 2559 (2) : เมื่อ 2016-02-18

96. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "Sea Sand Sun ปันฝันให้น้อง" วันที่ 12 ก.พ. 2559 (1) : เมื่อ 2016-02-18

97. โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 (3) : เมื่อ 2016-01-23

98. โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 (2) : เมื่อ 2016-01-23

99. โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 (1) : เมื่อ 2016-01-23

100. ภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ค่านิยม รพ.ทักษิณ "TICKS Episode II check in 2 มี.ค.2559" (1) : เมื่อ 2016-03-07

101. ภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ค่านิยม รพ.ทักษิณ "TICKS Episode II check in 2 มี.ค.2559" (2) : เมื่อ 2016-03-07

102. ภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ค่านิยม รพ.ทักษิณ "TICKS Episode II check in 2 มี.ค.2559" (3) : เมื่อ 2016-03-07

103. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ลงเรือ ล่องเลแลหอย หรอยฝุด...ฝุด วันที่ 4 มี.ค.2559" (1) : เมื่อ 2016-03-07

104. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ลงเรือ ล่องเลแลหอย หรอยฝุด...ฝุด วันที่ 4 มี.ค.2559" (2) : เมื่อ 2016-03-07

105. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ลงเรือ ล่องเลแลหอย หรอยฝุด...ฝุด วันที่ 4 มี.ค.2559" (3) : เมื่อ 2016-03-07

106. "สวัสดี คีรีวง Trip#1" (3) : เมื่อ 2016-05-16

107. "สวัสดี คีรีวง Trip#1" (2) : เมื่อ 2016-05-16

108. "สวัสดี คีรีวง Trip#1" (1) : เมื่อ 2016-05-16

109. ภาพบรรยากาศ "โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ" วันที่ 16 - 25 มีนาคม 2559 : เมื่อ 2016-03-30

110. ภาพบรรยากาศ "โครงการปิดเทิอมที่่ทักษิณ" วันที่ 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2559 : เมื่อ 2016-04-04

111. ภาพบรรยากาศกิจกรรม "รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2559" (1) : เมื่อ 2016-04-16

112. ภาพบรรยากาศกิจกรรม "รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2559" (3) : เมื่อ 2016-04-16

113. ภาพบรรยากาศกิจกรรม "รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2559" (2) : เมื่อ 2016-04-16

114. ภาพบรรยากาศ "โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ" วันที่ 4 - 8 เม.ย. 2559 : เมื่อ 2016-04-16

115. กิจกรรม ตลาดนัดช๊อปไปยิ้มไป ณ โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ 2017-03-06

116. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม One Day Outing Trip สวัสดีคีรีวง Trip#2 (1) : เมื่อ 2016-05-17

117. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม One Day Outing Trip สวัสดีคีรีวง Trip#2 (3) : เมื่อ 2016-05-17

118. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม One Day Outing Trip สวัสดีคีรีวง Trip#2 (2) : เมื่อ 2016-05-17

119. ภาพบรรยากาศการจัดอบรมภายใน หลักสูตร “การเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล" : เมื่อ 2016-08-27

120. ภาพบรรยากาศการจัดอบรมภายใน หลักสูตร “เครื่องมือคุณภาพที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาลทักษิณ" : เมื่อ 2016-09-03

121. ภาพบรรยากาศการจัดอบรมภายใน หลักสูตร “การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์" : เมื่อ 2016-11-21

122. กิจกรรมวันเกษียณอายุ ปี 2559 (1) : เมื่อ 2016-10-06

123. กิจกรรมวันเกษียณอายุ ปี 2559 (2) : เมื่อ 2016-10-06

124. กิจกรรมวันเกษียณอายุ ปี 2559 (3) : เมื่อ 2016-10-06

125. ภาพบรรยากาศ โครงการ "ปิดเทอมที่ทักษิณ" วันที่ 10 - 14 ต.ค. 2559 : เมื่อ 2016-10-18

126. โรงพยาบาลทักษิณจัดอบรมภายใน หลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR)" : เมื่อ 2016-11-21

127. อบรมภายใน หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย" (ภาคปฏิบัติ) : เมื่อ 2016-12-20

128. อบรมภายใน หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย" (ภาคทฤษฎี) : เมื่อ 2016-12-20

129. การซ้อมระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 : เมื่อ 2016-12-20

130. อบรมภายใน หลักสูตร "Basic CPR รุ่นที่ 1" : เมื่อ 2017-03-21

131. อบรมภายใน หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล" : เมื่อ 2017-03-22

132. ภาพบรรยากาศ "โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ" : เมื่อ 2017-04-05

133. อบรมภายในหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่" : เมื่อ 2017-04-18

134. อบรมภายใน หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Basic IC)" : เมื่อ 2017-04-19

135. อบรมภายในหลักสูตร "เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ" : เมื่อ 2017-04-20

136. ภาพบรรยากาศ โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ : เมื่อ 2017-05-03

137. กิจกรรม ตลาดนัดช๊อปไปยิ้มไป ณ โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ 2017-05-09

138. ภาพบรรยากาศ โครงการแบ่งปันชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ต้อนรับเปิดเทอม : เมื่อ 2017-05-16

139. อบรมภายใน หลักสูตร"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย" : เมื่อ 2017-05-17

140. อบรมภายใน หลักสูตร "Basic CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 2 : เมื่อ 2017-05-18

141. อบรมภายใน หลักสูตร "การวัดสัญญาณชีพและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย" : เมื่อ 2017-05-24

142. โรงพยาบาลทักษิณจัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2560 : เมื่อ 2017-05-31

143. กิจกรรม "ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2560" : เมื่อ 2017-06-05

144. ภาพบรรยากาศ "โครงการ Outing Trip @ Koh Pitak" ครั้งที่ 1 (1) : เมื่อ 2017-07-04

145. ภาพบรรยากาศ "โครงการ Outing Trip @ Koh Pitak" ครั้งที่ 1 (2) : เมื่อ 2017-07-04

146. ภาพบรรยากาศ อบรมภายในหลักสูตร "เครื่องมือคุณภาพ (7 QC Tools)" : เมื่อ 2017-07-13

147. อบรมภายในหลักสูตร Basic CPR รุ่นที่ 4 : เมื่อ 2017-09-16

148. อบรมภายใน หลักสูตร แนวทางการควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา : เมื่อ 2017-09-16

149. ดาวเรือง ปลูกด้วยรัก ด้วยใจภักดิ์ องค์ภูมินทร์ : เมื่อ 2017-09-22

150. ดาวเรือง ปลูกด้วยรัก ด้วยใจภักดิ์ องค์ภูมินทร์ : เมื่อ 2017-09-22

151. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2560" : เมื่อ 2017-10-02

152. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2560" : เมื่อ 2017-10-02

153. โรงพยาบาลทักษิณร่วมสืบสานประเพณี ชักพระ-ทอดผ้าป่า ประจำปี ๒๕๖๐ : เมื่อ 2017-10-18

154. อบรมภายใน หลักสูตร การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา : เมื่อ 2017-10-21

155. ภาพบรรยากาศงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปีและตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป : เมื่อ 2018-01-05

156. ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2018 (1) : เมื่อ 2018-01-05

157. ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2018 (2) : เมื่อ 2018-01-05

158. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (1) : เมื่อ 2018-01-18

159. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (2) : เมื่อ 2018-01-18

160. ภาพบรรยากาศ "โครงการ OUTING TRIP @ KOH PITAK" ทริปที่ 5 (1) : เมื่อ 2018-01-31

161. ภาพบรรยากาศ "โครงการ OUTING TRIP @ KOH PITAK" ทริปที่ 5 (2) : เมื่อ 2018-01-31

162. อบรมภายในหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง สำหรับพยาบาลและนักวิชาชีพ รุ่นที่ 1 : เมื่อ 2018-02-20

163. อบรมภายใน หลักสูตร การวัดสัญญาณชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่นที่ 1 : เมื่อ 2018-02-27

164. ภาพบรรยากาศ "โครงการ Outing Trip @ Koh Pitak" Trip#6 (1) : เมื่อ 2018-02-27

165. ภาพบรรยากาศ "โครงการ Outing Trip @ Koh Pitak" Trip#6 (2) : เมื่อ 2018-02-27

166. ค่ายปิดเทอม @ รพ.ทักษิณ ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 23 มี.ค. 2561 : เมื่อ 2018-04-04

167. ค่ายปิดเทอม @ รพ.ทักษิณ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มี.ค. 2561 : เมื่อ 2018-04-05